PowerOffice Go

Beskrivning

Version 2

Överför frisläppta order från GKS till en faktura (Outgoing Invoice) i PowerOffice via vår utvidelse. Fakturan blir automatiskt skickad med e-post eller EHF till fakturamottagaren.

Funktionalitet

Faktura skapas med följande egenskaper:

 • Fakturanummer. Fakturan får automatiskt nästkommande fakturanummer utefter fakturanummerräknaren i PowerOffice Go.

 • Kund. Väljs från kundnumret i GKS3.

 • Vår referens namn.

 • Er referens namn.

 • Betalningsvillkor i antal dagar.

 • Valuta och valutakurs.

 • Bifogad PDF med tryckspecifikation (upplaga, format, omfång, färg, papper osv.)

 • Fakturarader:

  • Benämning

  • Antal (sätts alltid till 1)

  • À-pris

  • Momssats (ProductCode)

Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

 • Kundnummer

 • Namn

 • Organisationsnummer

 • E-mail för fakturor

 • Valuta

 • Postadress

Checklista

 • Sätt Neste fakturanummer under: Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > Neste fakturanummer

 • Aktivera KID om detta önskas under: Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > KID > Generer faktura KID nummer

Frågor och svar

Hur gör jag för att skicka EHF-fakturor till kund?

Ni markerar om en kund ska ha EHF i kundregistret i PowerOffice Go under Faktura > Faktura lev. måte. Kontrollera att kundnummer överensstämmer med GKS.

Version 1

Överför frisläppta order från GKS till en kundreskontrapost i PowerOffice via vår utvidelse.

Funktionalitet

 • För varje order skapas en kundreskontrapost (OutgoingInvoiceVoucher). Denna innehåller uppgifter:

  • Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga OutgoingInvoiceVoucher.

  • Fakturadatum

  • Förfallodatum

  • KID

  • Valuta - endast bokföringsvaluta (NOK) hanteras

  • Rader

   • Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod

   • Rad för eventuell öresavrundning. Konto som angivits i GKS inställningar användas.

 • Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Organisationsnummer

  • E-mail för fakturor

  • Valuta

 • Efter en överföring skapas en faktura i GKS3 som kan användas för utskrift eller e-mail.

  • Språk kommer att vara norska.

Aktivera app i PowerOffice Go

 1. Logga in på ditt konto i PowerOffice Go.

 2. Gå till menyval Instillinger och välj Utvidelser.

 3. Sök upp GKS och lägg till.

 4. Skicka Klientnøkkel till oss via vårt kontaktformulär som du finner på https://simutek.se/ . Nyckeln skickas därmed krypterat till oss med HTTPS över TLS.

Checklista igångkörning

 1. Simutek utför förberedelser:

  1. Skapar upp nödvändiga användarkonton.

  2. Skapar och konfigurera en ny tenant med eget domännamn.

  3. Konfigurerar vad första fakturanummer ska bli i PowerOffice.

 2. Enbart för Version 1 - Sätt de försäljningskonton som används i PowerOffice:

  • Försäljning 25% moms (Salgsinntekt avgiftspliktig)

  • Försäljning momsfritt (Salgsinntekt, fritt innland)

  • Försäljning export (Salgsinntekt, avgiftsfri utland)

  • Försäljning export, EU (Salgsinntekt, utland inom EU)

  • Öresavrundning (Øresavrunding)

 3. Skapa produkter i PowerOffice under Meny > Administrer > Produkter

  1. Kode 03 för moms

  2. Kode 05 för momsfritt

 4. Alla kundnummer i GKS måste ligga inom tillåtet intervall i PowerOffice Go. Kontrollera detta under Meny > Innstillinger > Regnskap > Reskontro nummerserier > Kunder.

 5. Kontrollera att alla befintliga GKS-fakturor har förts över enligt den gamla metoden. Notera vad det senaste fakturanumret är.

 6. Ta bort användarbehörigheter till faktureringsskärmen (Kund/Fakturera, Kund/Räntefakturera) i GKS3. Den vanliga fakturaskärmen i GKS3 kommer inte att användas längre eftersom fakturorna kommer att skapas i Fortnox.

 7. Installation av ny GKS-faktureringsskärm på klienter.

 8. Välj ut en första order som kan frisläppas från GKS3.

 9. Överför ordern och kontrollera att den kommit in enligt förväntan i PowerOffice Go.

 10. Förhandsgranska fakturan från GKS3.

Last updated