CompanyService API

Ett API för att hämta, skapa, uppdatera och ta bort företag och kontaktpersoner i GKS3 företagsregister.

URL

Efter installation av Company Service API nås webbtjänsten från sidan:

Teknisk dokumentation (WSDL)

Metoder

Company[] GetCompanies();
Company[] GetCompaniesBy(CompanyType companyType);
Company GetCompany(int Id);
int CreateCompany(Company company);
void UpdateCompany(Company company);
void DeleteCompany(Company company);

Contact[] GetContacts();
int CreateContact(Contact contact);
void UpdateContact(Contact contact);
void DeleteContact (Contact contact);

Data

public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Number { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Department { get; set; }
    public string OrgNumber { get; set; }
    public string CountryCode { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string ZipCode { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string VisitingAddress { get; set; }
    public string Homepage { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Fax { get; set; }
    public bool IsCustomer { get; set; }
    public bool IsProspect { get; set; }
    public bool IsSupplier { get; set; }
    public string OldNumber { get; set; }
    public int CustomerLimit { get; set; }
    public int CustomerBalance { get; set; }
    public int VAT { get; set; }
    public bool Export { get; set; }
    public bool EU { get; set; }
    public bool CreditStop { get; set; }
}

public enum CompanyType
{
    Prospect = 1,
    Customer = 2,
    Supplier = 3
}
public class Contact
{
    public int Id { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string PhoneMobile { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Comment { get; set; }
}

Last updated