GKS3 Docs
Search…
Konfigurering av kalkylmoment i GKS Plan
Generell beskrivning av hur ett kalkylmoment på ordern blir synligt i GKS Plan
Alla prismoment som läggs upp är kopplade per automatik till visst kalkylmoment som syns på ordern. Som exempel tittar vi på ett nyligen upplagt moment i prislistan för övrig efterbehandling. Plockas detta moment till order kommer det att hamna på kalkylmoment Efterbehandling.

Koppling av prismoment:

 1. 1.
  Gå till Verktyg -> Systeminställningar -> Prismoment. Tryck på sök för att få upp alla moment.
 2. 2.
  Scrolla ned till Kalkylmoment: Efterbehandling.
 3. 3.
  Koppla prismomentets arbete till lämplig processtyp. Stäng.

Koppling av kostnadsställe:

 1. 1.
  Gå till Verktyg -> Systeminställningar -> Kostnadsställen.
 2. 2.
  Scrolla ned till Kalkylmoment: Efterbehandling.
 3. 3.
  Koppla kostnadsstället till lämplig kö. Stäng.