Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Överför frisläppta order från GKS till Visma eEkonomi för fakturering och vidare bokföring.

Funktionalitet

 • Fakturanummerräknaren från eEkonomi kommer användas.

 • Finns inte kundnumret från ordern i GKS kommer kunden att skapas i eEkonomi med följande uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Organisationsnummer

  • E-mail för fakturor

  • Landskod och Postadress

  • Valuta

 • Kontering kommer att ske i eEkonomi utefter angivna artikelkonteringar. Ev. kontering utfört på orderrader i GKS3 kommer ignoreras.

 • eEkonomi kommer utföra eventuell öresavrundning med det konto som är angivit i Artikelkonteringen.

 • Fakturan är fortsatt redigerbar i Visma eEkonomi.

Checklista igångkörning

 1. Kontrollera att tillägget API Integration är aktiverat under menyvalet Appar och tillval.

 2. Kontrollera att det finns ett IBAN angivet för primärt Företagskonto under menyvalet Inställningar > Kassa- och bankkonton.

 3. Kontrollera att nästa fakturanummer motsvarar önskat under menyvalet: Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Nummerserier > Nästa kundfakturanr. Om detta fält inte är redigerbart behöver kontakt tas med Visma Support.

 4. Kontrollera att öresavrundning är aktiverat under menyvalet: Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Öresavrundning: Avrunda till hel krona.

Begränsningar

 • eEkonomi kräver att varje fakturarad har en angiven artikel. Artikeln styr senare konteringen. Vi lägger automatiskt upp och väljer artikel utefter orderns momssats:

  • G1 för varor 25% moms,

  • G2 för varor 6% moms,

  • G3 för varor 0% moms.

 • eEkonomi har en fast uppsättning betalningsvillkor. Ordern i GKS måste ett betalningsvillkor som finns inom eEkonomi för att den ska gå att faktura. I skrivande stund är betalningsvillkoren:

  • 0 dagar netto

  • 7 dagar netto

  • 10 dagar netto

  • 14 dagar netto

  • 15 dagar netto

  • 20 dagar netto

  • 30 dagar netto

  • 45 dagar netto

  • 60 dagar netto

  • 90 dagar netto

  • 120 dagar netto

 • eEkonomi har en fast mängd enheter att välja på för orderraden, såsom st, kg och pkt. Då GKS tillåter fri text som enhet kommer den alltid översättas till st i eEkonomi.

 • eEkonomi kräver att á-pris är positivt. För en GKS-order med negativt pris (t.ex. en kreditorder eller en rabattrad), anges detta belopp som positivt och vi sätter istället kvantiteten till negativt.

 • eEkonomi har inte stöd för att rapportera fakturaradens belopp uppdelat över en resultatdimension. Statistikunderlag som produkten pris fördelat över resultatenheter skickas inte över.

 • eEkonomi ser till kundens land för att avgöra om fakturan är export, samt huruvida denna export ligger inom EU. Flaggorna Export eller EU från GKS-ordern kommer att ignoreras vid skapandet av fakturan.

Last updated