Ta emot kundbetalningar och pricka av automatiskt

Genom direktintegrationen med Bankgirot kan du elektroniskt ta emot inkomna betalningar. Kundfakturorna prickas automatiskt av i kundreskontran som därmed alltid är aktuell.

🇸🇪 Denna funktion gäller endast svenska kunder. Denna funktion ingår i tilläggsmodulen GKS BGC.

Vad är Bankgirot Inbetalningar och vilka fördelar ger det?

GKS BGC-centralen effektiviserar administrationen genom att automatiskt läsa in betalfil från banken och pricka av kundbetalningar. Detta sker i direktkontakt med e-tjänsten Bankgirot Inbetalningar.

Vad krävs för att komma igång?

  • Tryckeriet behöver ha ett avtal med en bank som är ansluten till Bankgirot.

Du behöver teckna avtal med den bank som är kopplad till ditt bankgironummer.

  • Den person eller personer som ska använda tjänsten i GKS behöver ha BankID på kort eller fil. Mobilt BankID fungerar inte.

Vilka banker stödjer Bankgiro Inbetalningar?

Dessa banker känner vi till har stöd för Bankgiro Inbetalningar:

  • Danske Bank

  • Handelsbanken

  • SEB

  • Swedbank

Finns din bank inte med i listan? Hör med dem om de har stöd för tjänsten. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan Bankgirot Inbetalningar.

Avtalet ska täcka tjänsterna:

Hur hämtar jag hem inkomna betalningar?

Kan jag även skicka utgående betalningar?

Om du använder dig av GKS Leverantörsreskontra och registrerar leverantörsfakturor i GKS kan du även skicka dessa för betalning direkt till Bankgirot. Du slipper registrera betalningarna manuellt på bankens webbsida.

Se till att ni även tar med denna tjänst när ni tecknar avtal med banken:

Bankgirot och P27

P27 är en ny nordisk betalinfrastruktur som baseras på ett standardformat ISO20022.

Även om P27 baseras på ett standardformat tillåts varje enskild bank att ha egna regler gällande krav på innehållet. Vidare täcker standarden inte hur kommunikationsutbytet ska gå till. Detta innebär i praktiken att det blir unika integrationer för varje enskild bank. Det finns i dagsläget inget fastställt datum när betaltjänster via Bankgirot (Bankgiro Inbetalningar och Leverantörsbetalningar) ska upphöra. Från Bankgirots Vanliga frågor finns aktuell information gällande ämnesområdet Bankgirots transformationsarbete:

Vad kommer att hända med tjänsterna som Bankgirot levererar idag? Befintliga tjänster kommer att fungera som vanligt tills alternativ finns. Bankgirot kommer då att på ett ansvarsfullt sätt fasa ut sina tjänster i takt med att nya tjänster blir tillgängliga genom andra aktörer i den nya betalinfrastrukturen.

GKS kommer att fortsätta ha stöd för Bankgirots tjänster så länge som de hålls aktiva. Även om Bankgirots tjänster är tillgängliga är det upp till varje enskild bank när de planerar att sluta stödja tjänsterna. Se till ert avtal med banken vad som gäller för era tjänster.

Sedan vi fick kännedom om att Bankgirot på sikt ska fasas ut har vi tagit fram alternativ i form av nyckelfärdiga integrationer till ekonomisystem. De integrationer vi tagit fram är:

Last updated